Kristin Korb Trio & Mathias Heise

Kristin Korb Trio & Mathias Heise

Jazzcup

17. dec 2022

kl 19.00

1123 KØBENHAVN K

Kristin Korb (bas,voc) Mathias Heise (hca) Magnus Hjorth (p) Snorre Kirk (dr)